Quyết định số 21/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chông HIV
Document number
Document code 21/2001/QĐ-UB
Issued Date 28/03/2001
Signer PCT Huỳnh Năm
Summary Quyết định số 21/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chông HIV
Publisher UBND TP Đà Nẵng
Type Quyết định
downloadDownload
Code Issued Date Summary
53/CP 28/06/1994 Nghị định số 53/CP của Chính phủ : Nghị định quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma túy, cờ bạc và say rượu bê tha
20/CP 05/05/1993 Nghị quyết số 20/CP của Chính phủ : Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác phòng chống nhiễm HIV-Sida
136/NCPL 11/03/1993 Chỉ thị số 136/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Chỉ thị về việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy; về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm